Mokřad s extenzivním sadem pod hradem Krasíkov

Na místě poblíž farmy Dvůr Krasíkov, na dohled krasíkovského hradu, místní hospodář obnovil na zapomenutém pozemku zaniklý mokřad. U něho vysázel sad starých českých odrůd ovocných stromů. Vzniklo tak místo se smysluplným, extenzivním zemědělským využitím, které zároveň pomáhá zadržovat vodu v krajině.

Autor

Jindřich Sitta - Dvůr Krasíkov

Zhotovitel

Jindřich Sitta - svépomocí

Investor

Plzeňský kraj, Jindřich Sitta, AOPK

Rok realizace

2021 - 2023

cena projektu

přibližně 400 000 Kč

Kontakt

Jindřich Sitta

SittaJ@seznam.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Obnova a využití zanedbaného pozemku, který pan Sitta získal v rámci katastrální úpravy, kdy velcí farmáři od tohoto pozemku dávali ruce pryč. Pro ně byl vlivem podmáčení nevyužitelný. V horní části nový hospodář obnovil původní mokřad, pod ním vysázel extenzivní sad starých českých odrůd vhodných do našich podmínek. Na spodní části pozemku vznikla pastvina pro jalovice.

Původní stav

Zarostlý nevyužívaný pozemek ve vlastnictví státu.

Průběh realizace

Nejprve byl v roce 2022 vysázen extenzivní krajinotvorný sad starých českých odrůd, které se opatřily dostatečnou ochranou proti vysoké zvěři. Následujícího roku se podařilo obnovit původní mokřad. Ten během dešťů zadržuje srážkovou vodu, která se následně v sušším období postupně vsakuje do přilehlého okolí.

EFekt opatření

Využití zanedbaného zemědělského pozemku. Zadržení vody pro okolí a zároveň snížení vlhkosti ve spodní části pozemku, díky čemuž je možné tuto část využít jako pastvinu. Vlivem mokřadu zůstává voda v lokalitě déle (díky svažitosti terénu dešťové srážky dříve z místa rychleji odtekly). Již dnes slouží hladina mokřadu jako napajedlo pro lesní zvěř. Sad je osázen na místě, kde se zvěř často pohybuje. Díky stromům tak vznikly nové úkryty nejen pro zvěř, ale také pro ptactvo.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?