Biskupství plzeňské pořádá 13. 1. 2023 seminář o udržitelném hospodaření

7. 12. 2022

Seminář se proběhne 13. 1. 2023 od 9:00 do 16:00 v Plzni, v Hotelu Central
(nám. Republiky 358/33). Bude se možné připojit i online, a to na adrese: www.bip.cz/seminar.

Většina příspěvků bude prezentována zemědělci, kteří s udržitelným hospodařením mají praktickou zkušenost (např. design a optimalizace osevních sledů, management pěstování meziplodin a další).

Hlavní přednášející:

Petr Sýs - Statek Novotinky - Regenerativní zemědělství, převážně rostlinná výroba, 990 ha  

Tomáš Fajmon  - Ekologická farma se zaměřením na mléčný skot, 180 ha

Czech Organics s.r.o.

K jednotlivým tématům bude připraven i krátký komentář, jak se jich bude týkat nová Společná zemědělská politika a s ní spojené dotace.

Dále budou představeny možnosti dotací pro zemědělce od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Plzeňského kraje.

Bližší informace o programu a přihlášku naleznete zde nebo na stránkách www.bip.cz/seminar.

Počet míst je omezen, prosím proto o včasné přihlášení. Seminář není zpoplatněn a těšit se můžete na občerstvení v průběhu celého dne. Nejpozději je možné se přihlásit 9. 1. 2023.