Bleskové povodně v Plzeňském kraji

29. 5. 2024

Během nedávných dní přešlo přes území Plzeňského kraje několik vln silných dešťů. Větší množství srážek spadlých během krátké doby způsobilo největší problémy 22. května v Blížejově na Domažlicku a jen o pět dní později v Dřevci na severním Plzeňsku. Reportáže z obou míst si můžete přečíst zde a zde. Oběma obcemi prošlo několik desítek centimetrů vody. A v obou obcích bylo společným činitelem události bahno. Toto bahno bylo tvořené úrodnou půdou, která díky dešti doslova stekla z okolních polí. Pozemky nad obcemi měly bohužel tu smůlu, že byly při událostech osety pouze nepříliš vzrostlou kukuřicí, která nedokáže půdu během deště dostatečně udržet na svém místě.

V našich krajinných studiích se snažíme řešit i prevenci takových škod. Na svažitějších pozemcích může pomoci půdu chránit například to, že se používají meziplodiny. Ty půdu kryjí v době, kdy hlavní plodina ještě není dostatečně narostlá. Funkční jsou také průlehy, které část vody zadrží a zároveň rozdělí svah na menší části. Na některých půdních blocích je nezbytné do budoucna taková opatření udělat, abychom půdu ochránili a nepřišli tak o možnost pěstovat dostatek kvalitních potravin.