Chodovou Planou čekají pozitivní změny

11. 10. 2023

Koncem minulého roku jsme Vás informovali, že kromě našich každodenních činností jsme se zapojili i do pomoci městysu Chodová Planá. Pan starosta řešil špatný způsob, jakým je tu nakládáno s dešťovou vodou. Při větších deštích zde totiž voda z přeplněné kanalizace odtéká společně se splašky přímo do vodního toku.

Jsme potěšeni, že se daří dotáhnout do zdárného konce první část řešení tohoto problému. Těsně před dokončením se totiž nachází Studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá. Během měsíce bude vypuštěna do světa její finální verze, zpracovaná firmou SWECO, a. s. Neprodleně po dokončení studie se může začít pracovat na prvních konkrétních návrzích, které dokument obsahuje. A že jich není málo. Na území městyse jsou navržena opatření celkem na dvanácti místech. Radost nám dělá, že jsou to opatření, která pomohou nejen rozumnému hospodaření se srážkovou vodou a snížení znečištění vodních toků. Například navržená revitalizace vodního toku na místě známém jako Mokré louky by velmi pomohla i živočichům, kteří by tu našli svůj přirozený domov. Jelikož Mokré louky jsou území v majetku obce, doufáme, že nic nebude bránit uskutečnění této revitalizace. Za pár let se tak společně s místními budeme moci radovat z nového, krásného místa.