Den vědy a techniky v Klatovech

14. 6. 2024

Je nám ctí, že jsme se mohli s týmem Zdravé krajiny zúčastnit Dne vědy a techniky, který se pod záštitou Západočeské univerzity uskutečnil 13. června v Klatovech. V rámci naší vzájemné spolupráce jsme dostali možnost sdílet stánek s Fakultou ekonomickou.

Účast na akci byla hojná - během celého dne se u nás vystřídala spousta žáků základních škol i středoškolských studentů. Společně jsme si zahráli menší hru, jejímž prostřednictvím se mohly děti seznámit s různými přístupy k zadržování vody v krajině. Velkým lákadlem byl již tradičně náš preparát bobra, který zaujal i ty nejmenší návštěvníky. Seznamovat mladou generaci s naší krajinou a vodou je pro nás velmi důležité. Z dobře informovaných mladých lidí nám později vyrostou občané, kteří budou o svém okolí a přírodě přemýšlet a chovat se k nim s respektem.