Dokončujeme studie v prvních prioritních oblastech!

19. 2. 2024

V těchto týdnech probíhají nejintenzivnější práce na krajinných studiích v našich prvních dvou prioritních oblastech. Za přibližně dva měsíce tak budeme vědět, jaká opatření by pomohla krajině poblíž Klatov a Dobřan.

Na Dobřansku je finální odevzdání práce naplánováno na 25.dubna. Druhá studie na Klatovsku bude dokončena do 25. května. Obě odborné firmy, které pro nás studie zpracovávají (na Dobřansku je to SWECO, a. s.  a na Klatovsku Atregia s. r. o.) během tvorby studií jejich obsah konzultovaly nejen s námi, ale hlavně s místními obyvateli. Během minulých týdnů proběhla veřejná projednání, kde se mohli všichni příchozí seznámit s prvními návrhy a současně vznést připomínky, které budou do výsledných studií zapracovány.

A co se bude dít, až budou studie hotové? Jako tým Zdravé krajiny se budeme snažit podpořit místní v tom, aby návrhy nezůstaly jen nakreslené na papíře, ale mohli jsme se z nich všichni co nejdříve těšit venku v přírodě. V některém z dalších příspěvků přineseme informace, jakým způsobem budeme pomáhat těm, kteří budou chtít například vysázet novou alej, vybudovat na svém pozemku mez nebo třeba vyhloubit tůně.