Hledáme cesty k hospodářům

27. 6. 2024

Jak jste již zaznamenali z minulých příspěvků, v nedávných měsících byly dokončeny první dvě krajinné studie – v povodí Radbuzy u Dobřan a povodí Úhlavy mezi Klatovy a Bezděkovem. Pro nás to ale neznamená konec práce. Právě naopak. Nechceme tvořit „drahé dokumenty do šuplíku“, velké úkoly nás tedy teprve čekají.

Aby bylo možné navržená opatření skutečně fyzicky vytvořit v krajině, musí o to mít zájem majitelé pozemků pod nimi. V případě obcí je naše snaha o něco jednodušší. V rámci jednání během vzniku studií se často scházíme se starosty a o návrzích se s mini bavíme, s naší vizí jsou tedy seznámení. Pokud má obec dost pozemků, máme s čím pracovat. Komplikovanější je pro nás dialog se soukromými vlastníky půdy a zemědělci, kteří na pozemcích hospodaří. Abychom se vzájemně pochopili, je pro nás důležité vědět, co hospodáři potřebují a jaké potíže při obdělávání pozemků řeší. Jsme tedy rádi, že jsme dostali od České zemědělské univerzity v Praze pozvánku na workshop, konaný 26. června v prostorách firmy VIN agro s. r. o. Univerzita zde testuje různé způsoby aplikace biopásů na orné půdě. Měli jsme proto možnost si z úst zemědělců vyslechnout, s jakými překážkami se setkávají, pokud chtějí na své půdě tvořit různé krajinné prvky, jako jsou třeba mokřady nebo meze. Zemědělci jsou svázáni mnoha pravidly, která musí dodržovat. Pokud chtějí ke svému majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře, jejich činnost není vůbec jednoduchá. Doufáme, že se nám podaří brzy najít společné pilíře, na kterých budeme moci stavět a budovat tak odolnou krajinu, připravenou na klimatickou změnu.