Jak se vrací voda na Šumavu?

28. 11. 2023

Již několikátým rokem Národní park Šumava pracuje na projektu LIFE for MIRES (tedy „Život pro mokřady“). Jsme rádi, že jsme se mohli 28. 11. za tým Zdravé krajiny zúčastnit workshopu s názvem Revitalizace vodního režimu v lesích. Ten se v rámci příhraniční spolupráce konal u našich západních sousedů – v Bavorské Rudě. Dozvěděli jsme se o přístupech při vracení vody do mokřadů a lesů v Bavorském lese i na území NP Šumava. Pro nás stěžejní pak bylo především vystoupení Lukáše Linharta, který má na české straně Šumavy v rámci projektu LIFE for MIRES na starosti propagaci, komunikaci s veřejností a osvětové akce. Děkujeme tímto za cenné podněty a doufáme, že se nám další získané poznatky a rady brzy podaří použít i v praxi.