Již ve druhé prioritní oblasti začínáme pracovat na adaptačních opatřeních

5. 9. 2022

V srpnu byla vybrána druhá prioritní oblast, v níž budou přednostně realizovány aktivity pro zlepšení stavu krajiny. Jedná se opět o povodí čtvrtého řádu – o oblast řeky Úhlavy od obce Bezděkov až po Klatovy. Přípravné práce začaly vyjednáváním se samosprávami v dané oblasti.

Zástupci Plzeňského kraje se setkali se starosty dotčených obcí – z Bezděkova a Klatov. Při těchto setkáních byl představen koncept Zdravá krajina a postupy, kterými se v následujících letech bude usilovat o realizaci adaptačních opatření i zlepšování celkového zdraví krajiny.

Nejbližším krokem bude, tak jako v první prioritní oblasti, zpracování územní studie krajiny, která podrobně zmapuje stav zdejší krajiny a navrhne konkrétní opatření ke zmírnění následků klimatických změn a extrémních výkyvů počasí.  

Realizace navržených opatření bude možná za podpory Plzeňského kraje, který zajistí pomoc při přípravě projektů i získávání prostředků z dotačních titulů.