Konference rozšířila myšlenku Zdravé krajiny

2. 3. 2023

Povědomí o zadržování vody v krajině a nutnosti zlepšit stav prostředí, ve kterém žijeme, je třeba dále šířit. Proto jsme se rozhodli uspořádat konferenci. Ta byla určena zejména pro starosty obcí z Plzeňského kraje a dále koordinátory ekologické výchovy, zástupce z řad zemědělců a dalších vybraných institucí. Pro rozvíjení spolupráce napříč různými obory je pro nás důležité, abychom představili veřejnosti myšlenku Zdravé krajiny a důvody, proč je pro nás aktivita tak významná.

Na celodenní akci s odbornými přednáškami se 2. března do sálu Středního odborného učiliště ve Vejprnické ulici v Plzni dostavilo kolem sta hostů. Ti se dozvěděli základní fakta o působení klimatické změny ve světě i jejích dopadech na Českou republiku. A především jim odborníci z praxe nastínili, s jakými nástroji máme možnost pracovat, abychom se klimatické změně přizpůsobili a připravili na ni naši krajinu. Hovořilo se například o kvalitě vod, ekologickém zemědělství, lesním hospodářství, krajinném plánování nebo modrozelené infrastruktuře ve městech. Host z Německa, pan Wolfgang Ahlmer, seznámil posluchače s přístupem k adaptaci krajiny v Horním Falci. A svoji aktivitu v této problematice představili také hosté z Pardubického a Libereckého kraje.

Pevně věříme, že naše činnost má smysl a takovýmito postupnými, menšími kroky dospějeme k cíli – vytvoříme prostor pro tvorbu stabilní, zdravé krajiny, která bude dále sloužit příštím generacím a v níž budou lidé žít v harmonii se svým okolím.