Konference v Senátu

7. 11. 2023

V minulém týdnu jsme měli možnost zúčastnit se konference Senátu Parlamentu České republiky. Hlavním tématem akce byly Dopady klimatických změn na vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.

Po úvodním krátkém představení koncepce ČR na ochranu před následky sucha pro roky 2023 – 2027 jsme se seznámili například s očekávaným vývojem na povrchových vodách a jejich kvalitou, aktuálními problémy v oblasti obecních vod a odlehčovacích komor nebo se stavem podzemních vod. Odpolední blok přednášek byl zaměřen na vliv vody na utváření klimatu, vodu v zemědělství, modrozelenou infrastrukturu nebo čištění odpadních vod. Měli jsme tak možnost potvrdit si naše poznatky z praxe, že je v oblasti vodohospodářství stále co zlepšovat, a že nejvyšší čas se připravit na příští desetiletí tak, aby naše vodní zdroje zůstaly zachovány.