Krajinná studie na Dobřansku

23. 2. 2023

V první prioritní oblasti probíhá zpracování Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí. V rámci konzultování prvních výsledků studie jsme se 15. 2. sešli se zástupci zpracovatelské firmy SWECO HYDROPROJEKT s. r. o., která má oblast Dobřanska na starosti. Zpracovatel nám představil, jak s pracemi pokročil a navrhl, jakým směrem bude dále postupovat. Brzy nás čekají společná jednání se zástupci dotčených obcí. Následně, po konzultacích se všemi důležitými aktéry v území, bude zpracovatel předkládat první návrhy konkrétních opatření. Jsme velmi zvědaví, jaká opatření by mohla v budoucnu pomoci zlepšit stav krajiny v tomto území a doufáme, že veřejnost bude možnými změnami nadšená stejně, jako my!