Rozšiřujeme spolupráci ve třetí prioritní oblasti

9. 12. 2022

Dalšími obcemi, spadajícími do třetí prioritní oblasti na Přešticku, jsou Měčín a Příchovice. Pana starostu z Měčína jsme navštívili, abychom ho informovali o naší aktivitě. Shodli jsme se, že stav krajiny je v budoucích letech nutné řešit i tady –třeba už jen proto, aby tu nedocházelo k přívalovým povodním jako v minulosti. I paní starostka z Příchovic, s níž jsme se setkali tento týden v pondělí, souhlasila, že je třeba budovat vzájemnou spolupráci při péči o přírodu.

Společně se budeme snažit, aby krajina, v níž místní občané žijí, byla místem příjemným a dobře sloužila dalším generacím.