Navštívili jsme středoškolské studenty

15. 11. 2023

Nová generace zemědělců a ekologů je pro naši krajinu velmi důležitá. U těchto mladých a informacím otevřených lidí máme největší prostor pro utváření jejich smýšlení. Právě proto jsme se rozhodli 15. listopadu uspořádat Konferenci Zdravá krajina pro studenty.

V sále Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy jsme přivítali jak studenty zdejší, tak také další pozvané ze SOŠ a SOU Horšovský Týn. Několik zástupců za námi dorazilo i z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Posluchači měli možnost se dozvědět nejen o aktivitě Zdravá krajina. Důvody pro vznik Zdravé krajiny jim vysvětlil pan docent Kopp ze Západočeské univerzity. Poutavým příspěvkem o zkušenostech s ekologickým hospodařením navázal pan Horák z rodinné farmy Malostatek Blatiny. Doktor Hovorka z entomologického oddělení Národního muzea rozvinul téma ochrany rostlin a ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský Kraj – Ing. Papež na závěr vysvětlil důležitost pozemkových úprav. Jsme rádi, že jsme mohli naše zkušenosti předat dále, a těšíme se na další akce se středoškolskými studenty!