Setkání se zástupci Pardubického kraje

15. 8. 2022

Na počátku srpna se sešli zástupci Pardubického a Plzeňského kraje k aktivitě Zdravá krajina. V Pardubickém kraji jsou s řešením adaptačních opatření na změnu klimatu o krok před Plzeňským, protože se zpracováním ReSAO a koncepční realizací adaptačních opatření v krajině začali o dva roky dříve.

Nabírali jsme proto zkušenosti a inspiraci, jakým způsobem co nejefektivněji postupovat při zavádění opatření zaměřených na změny klimatu do praxe. Své zkušenosti jsme konzultovali s panem Lukášem Řádkem ze společnosti ENVICONS s.r.o., panem Petrem Šilarem, senátorem a zástupcem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, a s vedoucím Odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Martinem Vlasákem. Všichni zmínění společně pracují na zpracování územních studií krajiny a postupné realizaci adaptačních opatření, která napomáhají zmírňování dopadů změn klimatu na krajinu a lidský život.