Pokračujeme s osvětou – tentokrát na veletrhu ITEP

26. 9. 2023

Ve dnech 21. – 23. září měli všichni návštěvníci Veletrhu cestovního ruchu ITEP možnost se seznámit s myšlenkou Zdravé krajiny. Na náš stánek v Plzeňské hale Lokomotiva na Slovanech dorazilo opravdu hodně zájemců o informace. Nedílnou součástí stánku byla také environmentální výchova, neboť ta se Zdravou krajinou velmi úzce souvisí.

Nejmladším návštěvníkům jsme ukázali, jak vypadá bobr evropský, který je v naší přírodě tak trochu krajinným inženýrem. Tímto bychom chtěli také poděkovat za spolupráci Agentuře ochrany přírody a krajiny, která nám exponát bobra laskavě zapůjčila ze svého skladu. Všechny návštěvníky jsme pak informovali o hlavním poslání Zdravé krajiny a o možnosti návštěvy našich příkladů dobré praxe. Jako méně známá místa v Plzeňském kraji tyto lokality určitě stojí za návštěvu, neboť je na nich krásně vidět, že i malé kroky mají smysl. A my doufáme, že takových funkčních opatření v krajině bude stále přibývat, abychom na příštím ITEPu mohli představit zase další. Z hojné návštěvnosti našeho stánku máme velkou radost, protože je vidět, že stále více z nás si uvědomuje, že se k naší krajině nechováme tak, jak bychom měli. Děkujeme tímto i všem návštěvníkům, kteří nám na místě vyjádřili svoji podporu – velmi si toho vážíme!