Pokračujeme ve 2. prioritní oblasti

21. 11. 2022

Práce nekončí ani v další prioritní oblasti na jihozápad od Klatov (PO 2). Myšlenku Zdravé krajiny jsme představili 22. 11. na setkání zastupitelů obce Bezděkov. Pokračuje i naše spolupráce s městem Klatovy. Zpracovatele krajinné studie, kterou potřebujeme pro ujasnění, co je zde nutné udělat pro zlepšení krajiny, budeme vybírat v lednu příštího roku.