Pokračujeme ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským

9. 2. 2024

Těší nás, že jsme se v rámci spolupráce s Biskupstvím plzeňským mohli 9. 2. zúčastnit semináře Udržitelné hospodaření, který se uskutečnil v Plzni - Liticích. Hosty semináře byla přibližně stovka zemědělců, kteří hospodaří na církevních pozemcích. Biskupství plzeňské se v posledních letech soustředí na přechod k udržitelnějšímu hospodaření na svých pozemcích a chce k němu vést i své jednotlivé hospodáře.

Kromě toho, že jsme přítomné posluchače seznámili s aktualitami kolem Zdravé krajiny, jsme ani my neodešli ze setkání s prázdnou. Načerpali jsme nové informace například o funkci biopásů v konvenčním hospodaření, zakládání tůní a dalších krajinných prvků v zemědělské krajině, nebo o možnostech podpory na krajinné prvky od AOPK.