Pomáháme se zlepšením nakládání s vodou v Chodové Plané

30. 11. 2022

Zdravá krajina nejsou pouze krajinné studie, spousta pěkných opatření, vybudovaných v přírodě, a informování Vás, veřejnosti. Snažíme se být užiteční ve více směrech. Zapojili jsme se proto také do pomoci městysu Chodová Planá. Pan starosta by zde rád vyřešil potíže se znečištěnou vodou, která při velkých deštích přetéká z kanalizace do vodního toku a zhoršuje tak jeho kvalitu.

Na místním úřadě jsme se setkali zpracovatelem plánované studie, která má určit, co je potřeba v Chodové Plané změnit. Do konce příštího roku bychom tak měli vědět, jak v městysu přispět k ochraně čistoty řeky Mže, na níž se nachází i přehrada Hracholusky. Právě Hracholusky se potýkají v letních měsících s podstatně zhoršenou kvalitou vody. My jsme si v rámci Zdravé krajiny dali za cíl to změnit, protože zachování čisté vody je pro budoucnost velmi důležité.