Pracujeme v další prioritní oblasti

10. 5. 2023

Víte, co je to Chuchla? Ne? V budoucnu o ní určitě uslyšíte.

Na krajském úřadu jsme totiž v minulých týdnech nezaháleli. Seznamovali jsme starosty z prioritní oblasti 20, kterou protéká vodní tok Chuchla, s myšlenkou Zdravé krajiny. Chuchla pramení nedaleko obce Semněvice a odtud si razí cestu až k Holýšovu, kde po přibližně 13 kilometrech ústí do Radbuzy. Velká část starostů místních obcí, kterými jsou kromě Semněvic například Čečovice, Černovice, Horšovský Týn, Kvíčovice, Všekary a další nám potvrzuje, že se v okolí svých obcí setkávají s problémy. Těmi jsou nejčastěji přívaly vody s bahnem při velkých deštích, eroze a suché studny. V následujících týdnech budeme s kontaktováním starostů pokračovat – celkem máme kolem Chuchly 13 obcí, kterým bychom rádi pomohli. Do konce letošního roku se pak i zde rozeběhne samotné zpracovávání krajinné studie.