Představení Zdravé krajiny v Klatovech

3. 1. 2023

V druhé prioritní oblasti na Klatovsku chystáme během ledna vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele krajinné studie. Dne 3. 1. jsme se proto dostavili na městkou radu v Klatovech. Zástupce města jsme seznámili se Zdravou krajinou. Náš návrh spolupráce byl radními přijat kladně. Dostali jsme tedy, stejně jako v sousedním Bezděkově, zelenou pro další pokračování aktivity v této prioritní oblasti. Doufáme, že společnými silami se nám podaří dostat tento menší úsek povodí Úhlavy do stavu, ze kterého se budou místní moci dlouho těšit.