Přípravu na změnu klimatu řeší školní statek Amálie

24. 07. 2023

Během minulého týdne měli pracovníci aktivity Zdravá krajina možnost seznámit se se zajímavým místem, kde hospodaří a testuje různé zemědělské postupy Česká zemědělská univerzita.

Farma Amálie se nachází nedaleko Lánské obory. V roce 2018 zde odstartoval projekt Chytrá krajina, který z Amálie vytvořil vědeckou laboratoř s celoevropským významem. Způsoby hospodaření na pěti stech hektarech půdy farmy Amálie byly upraveny a krajinu doplnilo několik pěkných opatření pro zadržení vody, zabránění erozi a zvýšení biodiverzity. Vznikl zde mokřad, který pomáhá čistit vodu stékající z polí, a kaskáda malých nádrží. Jedna z nádrží od letošního roku funguje jako závlahová pro okolní pozemky. Přibyly nové aleje dřevin a pozemky doplnily biopásy důležité pro hmyz.

Pracovníci České zemědělské univerzity na zdejších pozemcích umístili desítky měřících zařízení, která pozemky nepřetržitě kontrolují. Zařízení mají za úkol získat z obhospodařovaných ploch data například o změnách vlhkosti, znečišťujících látkách, erozi půdy a mnoho dalších. Na základě získaných poznatků budou pak výzkumníci schopni lépe zhodnotit, jaké přístupy v zemědělství jsou nejvíce vhodné pro středoevropskou krajinu s měnícím se klimatem.