Připravujeme studii také v povodí Chuchly!

22. 2. 2024

V prioritní oblasti 20, tedy povodí Chuchly od pramene po ústí do Radbuzy, bude autorem naší krajinné studie ateliér K2N LANDSCAPE s. r. o. Co do rozsahu, povodí Chuchly je ještě větší, než Zlatý potok, a spadá do něj alespoň okrajově třináct obcí. Zpracovatele tedy čeká nejednoduchá práce, které se ale už od počátku zhostil velmi zodpovědně, a my tak očekáváme kvalitní výsledek.

Chuchla je tok, který teče od obce Semněvice a u Holýšova se vlévá do Radbuzy. Právě v Semněvicích je na 6. března naplánován workshop, kde se sejdeme společně se zpracovatelem, místními občany, starosty a také studenty FA ČVUT. Ti jsou ve spolupráci s Ateliérem Salzmann autoři studentské práce, řešící krajinné změny v katastrálním území Semněvic. V Semněvicích také už v lednu proběhla za asistence pana starosty Koláře koordinační schůzka našeho projektu. Dostavili se na ni představitelé většiny okolních obcí a od zpracovatele se dozvěděli, jak budou práce na studii probíhat. My jsme pak za Zdravou krajinu přidali informace o tom, jakým způsobem budeme podporovat realizaci navržených opatření, až bude studie dokončená. Doufáme, že díky zapojení místních obyvatel i vedení obcí, které se nám v povodí Chuchly podařilo dobře nastartovat, se nám podaří navržená opatření v budoucnu také snáze zrealizovat.