Proběhla jednání v prioritní oblasti na Dobřansku

16. 3. 2023

Zpracovatel krajinné studie na Dobřansku – firma SWECO HYDROPROJEKT a. s. nyní dokončuje první část svojí práce. V rámci sběru co největšího množství informací o naší první prioritní oblasti se zpracovatel tento týden sešel se starosty většiny obcí, kterých se studie týká. Společně sním jsme do Dobřan, Lhoty a Litic vyrazili i my. Starostové nám popsali, jaké problémy v obcích pociťují ve spojitosti s krajinou a co by rádi zlepšili. Někde jsme se dozvěděli již i bližší představu a konkrétní návrhy, jak by si obce představovaly zvelebení míst důležitých pro přírodu i občany. Zároveň se chystá dotazníkové šetření, ve kterém budou všichni občané moci doplnit své připomínky. Na zpracovateli teď bude, aby představy místních obyvatel správně zapracoval do studie. Myslíme si, že díky této úzké spolupráci nalezneme společná řešení pro řadu potíží, se kterými se místní krajina nyní potýká.