Proběhlo úvodní jednání se zpracovatelem územní studie v 1. prioritní oblasti

25. 10. 2022

Práce na Zdravé krajině během podzimu pokročily. Začátkem října podepsal Plzeňský kraj smlouvu se společností SWECO HYDROPROJEKT A. S., která bude zpracovávat krajinnou studii v první prioritní oblasti – povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí.

Na zpracování studie má dodavatel 18 měsíců. Nejprve by měl proběhnout sběr podkladů a následně místní průzkumy. Na to naváže podrobná analýza oblasti. Z analýzy vzejdou konkrétní opatření pro zlepšení situace v krajině severně od Dobřan. Díky úzké vzájemné spolupráci mezi Krajem, dodavatelem a zapojenými obcemi je velká šance, že tato opatření bude následně možné také zrealizovat.