Rozeběhly se práce na krajinné studii u Klatov

30. 5. 2023

V minulém týdnu se na Krajském úřadu uskutečnilo úvodní setkání se zpracovatelem Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy. Firmou, která vzešla z výběrového řízení a zpracuje pro kraj studii ve zmíněné oblasti, je brněnská Atregia s. r. o. V současné době se tedy aktivně tvoří již dvě studie (první je na Dobřansku) a další budou plynule přibývat.

Na úvodním setkání si zástupci kraje a zpracovatele ujasnili, jak má vypadat průběh tvorby tohoto důležitého dokumentu, který se stane podkladem pro konkrétní opatření. Opatření, která ze studie vzejdou, v budoucnu pomohou zlepšit stav nevelkého, ale velmi zajímavého území. V sousedství Úhlavy se u Bezděkova nachází například prostor využívaný pro těžbu štěrkopísku. Jsme zvědavi, jak se zpracovatel k této výzvě postaví a jaká řešení navrhne pro krajinu a občany Bezděkovska.