Seminář o kvalitě vody

27. 4. 2023

Stav naší krajiny má jednoznačně vliv na to, co teče ve vodních tocích. Tam, kde je krajina zdravá, je větší šance, že bude zdravá i voda.

Tři velké vodohospodářské organizace – státní podnik Povodí Vltavy s. p. , Vodárna Plzeň, a. s. a Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. nás na svém semináři pořádaném 27. dubna utvrdily, že naše snaha o zlepšení stavu krajiny může mít pozitivní vliv i na kvalitu vody, která teče v Úhlavě. Tato řeka je pro Plzeň jediným vodárenským zdrojem a my se musíme snažit, abychom ji zachovali v takovém stavu, který pro nás bude pro její další využití přijatelný – bez znečištění látkami, jako jsou třeba pesticidy z polí.