Setkáváme se s lidmi kolem Zlatého potoka!

10. 4. 2024

Tento týden jsme společně se zpracovatelem studie v povodí Zlatého potoka uspořádali první setkání s místními obyvateli. V úterý 9. 4. se nás na obecním úřadu v Týništi sešlo nemálo, a ještě větší účast mělo setkání ve Skašově. Máme radost, že se lidé o Zdravou krajinu zajímají a není jim lhostejné, co se kolem nich děje. Při těchto jednáních cítíme, že je nás mnoho, kteří si uvědomujeme, že se krajina kolem nás mění často k horšímu a je na nás, abychom s tím něco udělali.

Při společné diskuzi dostal zpracovatel studie mnoho cenných informací. Ty budou dále použité při rozmýšlení, jaká opatření by se na kterých místech dala vybudovat. Další jednání jsou naplánovaná na 18. 4. v Radkovicích a Horšicích. Doufáme, že účast bude opět velká a podaří se nám rozproudit další zajímavé hovory.