Spolupracujeme s Biskupstvím plzeňským

13. 1. 2023

Na aktivitě Zdravá krajina spolupracujeme s Biskupstvím plzeňským – církev je totiž významným vlastníkem zemědělské půdy v Plzeňském kraji. V rámci spolupráce jsme se 13. 1. 2023 zúčastnili semináře, určeného pro zemědělce hospodařící na církevních pozemcích. Přítomní se mohli dozvědět třeba novinky v regenerativním zemědělství, agrolesnictví nebo moderních trendech v chovu mléčného skotu.

Dle organizátora akce, pana Pavla Růžičky, se Biskupství plzeňské snaží hledat cestu, jak ve spolupráci s pachtýři pracovat na přechodu na udržitelnější zemědělství a obnově naší krajiny. Půda a krajina nemají být pouze okamžitým zdrojem příjmů, ale je potřeba s nimi pracovat s mnohem delším časovým výhledem, což je pro církev, jejíž časový horizont je ohraničen věčností, vlastně přirozené.