Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou

24. 5. 2023

Jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje činnost aktivity Zdravá krajina, je osvěta veřejnosti. Kromě příkladů dobé praxe, určených také pro širokou veřejnost, se Zdravá krajina pustila do spolupráce se Západočeskou univerzitou.

V rámci terénních cvičení se 23. května studenti druhého ročníku Ekonomické fakulty, oboru Ekonomická a regionální geografie, zúčastnili odborné exkurze na Janovský mokřad. Zoolog Krajského úřadu zde studenty seznámil s myšlenkou, na základě které celé chránění území vzniklo, a popsal způsob, jakým se krajský úřad o mokřad stará. Studenti tak měli možnost se dozvědět, které významné druhy rostlin i živočichů se zde vyskytují a také třeba to, s jakými překážkami se musí potýkat správci chráněných území.

Plzeňský kraj počítá s dalším rozvíjením spolupráce s univerzitou – chystá se například zapojení studentů do aktivity Zdravá krajina formou diplomových prací nebo společné účasti na Dnech vědy a techniky.