Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou

16. 6. 2023

V rámci osvěty veřejnosti a přípravy studentů vysokých škol na budoucí povolání budujeme spolupráci se Západočeskou univerzitou. Během letošního jara jsme se dohodli na zadání dvou diplomových prací pro studenty oboru Ekonomická a regionální geografie na Fakultě ekonomické. Těšíme se na výstupy těchto prací, které pro nás jistě budou vypovídajícím ověřením, zda jsme se na naší cestě vydali správným směrem.

Dále se 9.září všichni zájemci mohou těšit na naši účast na velmi oblíbené interaktivní výstavě Dny vědy a techniky, kdy se na Náměstí republiky podělíme o stánek společně s Katedrou geografie. Tématem se nechte překvapit, jistě zaujme mladší i starší návštěvníky!

Další společnou akcí bude workshop, který plánujeme uskutečnit v souvislosti s prvním budovaným opatřením v obci Potvorov. V Potvorově již proběhla krajinná studie a letošní podzim zde Biskupství Plzeňské ve spolupráci s obcí obnoví historickou cestu s doprovodnou výsadbou. Na obnovu cesty bychom pak navázali workshopem pro všechny aktéry v územní, kteří se budou chtít seznámit se svým okolím