Úvodní jednání se starosty v rámci ReSAO 14. 3. 2022

14. 3. 2022

Dne 14. 3. 2022 od 14:00 hod. se uskuteční úvodní jednání se starosty obcí, které spadají do vybraných prioritních oblastí z hlediska hodnocení multikriteriální analýzy v rámci Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje na udržení vody v krajině (ReSAO). Jednání bude probíhat na Krajském úřadě Plzeňského kraje v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje.