V Potvorově vysadili novou alej

20. 12. 2023

Minulou sobotu 16. 12. jsme dostali krásný vánoční dárek, díky kterému víme, že naše práce má smysl. V Potvorově u Kralovic zorganizovalo vedení obce ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským výsadbu aleje listnatých stromů od místního kostela až ke křížku na kopečku nad obcí. Celé to vzniklo díky Krajinnému plánu obce Potvorov, který pro Plzeňský kraj v loňském roce zpracovala Ing. Klára Salzmann, Ph. D. a její tým.

 

A proč jsme krajinný plán nechávali dělat? Potvorov byl během poslední doby několikrát vyplaven bleskovými povodněmi, zaviněnými částečně špatným stavem okolní krajiny. Potvorovští nás tedy požádali o pomoc – chtěli vědět, co by se u nich dalo zlepšit, aby mohli obec před dalšími povodněmi ochránit. V zásobě je návrh dalších přibližně padesáti opatření, k jejichž realizaci by v budoucích letech mohlo dojít ve spolupráci například se Státním pozemkovým úřadem.