Veřejné projednání studie na Dobřansku

19. 6. 2023

V minulých týdnech se na Krajském úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo další jednání v rámci Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí. Zpracovatel se blíží k dokončení první části studie – analýzy, která posuzuje současný stav území. Celá studie bude dokončena během jara příštího roku. Během schůzky jsme si se zpracovatelem, firmou SWECO Hydroprojekt a. s., ujasnili přesnou podobu první části studie.

Nedílnou součástí studie jsou veřejná projednání. V Dobřanech  se setkání se zpracovatelem uskuteční ve středu 28. 6. od 16.30 hod. v sálu hasičské zbrojnice. Následující den bude první část studie představena v 16.30 v kulturním domě v Liticích a v 18.30 hod. na městském úřadu ve Lhotě. Jsou vítáni všichni občané, kteří se zajímají o své okolí a chtěli by se dozvědět více o smyslu této studie
a o konkrétních možnostech, jak se dá pomoci poškozené krajině. Budeme rádi, pokud občané také vyplní dotazník na této adrese. Připomínky od občanů budou do studie zapracovány. Místní se tak mohou na vzniku studie podílet a ovlivnit, jak bude vypadat krajina, v níž žijí.