Vyměňujeme si zkušenosti s projektem ReSAO v Pardubicích

28. 2.

Zdravá krajina se před třemi lety, v prvopočátku své existence, inspirovala projektem ReSAO v Pardubickém kraji. Princip ReSAO je tam podobný jako u  nás. I pardubičtí si rozdělili kraj na povodí IV. řádu, aby se dalo pracovat sice na menších územích, ale účinně. Prostřednictvím institutu IEVA zpracovávají jednotlivé krajinné studie – ty má na starosti společnost Envicons s. r. o. RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D., který je za Envicons hlavním zpracovatelem studií, nyní v rámci týmu K2N LANDSCAPE s. r. o. pomáhá vytvářet i naši studii v povodí Chuchly. Jsme zvědaví, jaké zkušenosti nám z Pardubic přinese.

Díky Norským fondům se pardubickým daří i první realizace. O tom jsme se mohli přesvědčit z povídání starostů, které jsme potkali 27. února na Konferenci k projektu Implementace ReSAO pořádané v Ústupcích u Seče. Doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat. A hlavně – že nezůstaneme jako jediné dva kraje v celé České republice, které jsou přesvědčené o nezbytnosti komplexních řešení pro uzdravení celé naší krajiny!