Začaly práce na Zlatém potoce!

20. 2. 2024

Koncem loňského roku se začalo pracovat na dalších dvou prioritních oblastech. V příštích letech se tak můžeme dočkat pozitivních změn v povodí Zlatého potoka a Chuchly.

Studii v prioritní oblasti 19, tedy celém povodí Zlatého potoka, pro nás zpracovávají společnosti Ekotoxa s. r. o. a Atregia s.r. o., s nimiž už máme zkušenost z právě dokončované oblasti č. 2 mezi Klatovy a Bezděkovem.

Zlatý potok se nachází jihovýchodně od Přeštic a jeho povodí je poměrně rozsáhlé, dotýká se sedmi obcí. Dokončení s napětím očekáváme do 30. 1. 2025. Již nyní tady probíhá sběr všech podkladů, první terénní průzkumy a především schůzky se starosty v obcích. Tato část práce, které říkáme „analýza“, bude hotová na začátku léta a následně se přistoupí k samotným návrhům. Jsme zvědaví, kolik nových alejí, tůní nebo třeba revitalizací drobných vodních toků můžeme očekávat. Například v obcích Skašov a Týniště už zpracovatelé od starostů vědí, jaké zlepšující prvky by se jim v území líbily, a tyto představy budou v samotné studii zohledňovat. Věříme, že až dojde k realizaci navržených opatření, pomůže to kromě zadržení vody v krajině také rakovi. Kvůli raku kamenáčovi je na Zlatém potoce vyhlášena Evropsky významná lokalita. Poslední dobou je zde ale raků stále méně. Jednou z příčin jejich úbytku je pravděpodobně eroze v celém povodí, které zanáší tok splaveninami. To rakům bohužel moc nesvědčí.