Zdravá krajina se radí s odborníky

2. 6. 2023

Tým Krajského úřadu kolem Zdravé krajiny není na svoji práci sám. Přibližně jednou za tři měsíce se v rámci Implementační skupiny scházíme se zástupci vybraných odborných organizací, abychom si vyměnili aktuální informace. Do Implementační skupiny jsou kromě pracovníků na úřadu a náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Bernarda zařazeni například zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, Povodí Vltavy, s. p.; Lesů ČR, s. p., Regionální rozvojové agentury, Biskupství Plzeňského, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Asociace soukromých zemědělců nebo Místní akční skupiny.

Poslední schůze Implementační skupiny se uskutečnila 24.května. Účastníci se seznámili s aktuálním průběhem činností ve čtyřech prioritních oblastech, kde se v letošním roce již pracuje na územních studiích (nebo se práce budou zahajovat, jako je to u prioritní oblasti 19 a20). Informovali jsme také o dalších aktivitách, na kterých v rámci Zdravé krajiny nyní pracujeme. Budete se o nich postupně dozvídat i Vy – naši čtenáři. Z řad odborných organizací pak bylo vyřčeno několik námětů a připomínek, jakým směrem bychom se mohli dále ubírat a na co se zaměřit. Tato spolupráce se nám zdá velmi přínosná a pro Zdravou krajinu důležitá, protože pouze společně můžeme dosáhnout dobrých výsledků.