Plzeňský kraj zahájil druhou etapu ReSAO

20. 6. 2022

Plzeňský kraj vyvíjí řadu aktivit, které pomáhají zdejší krajině dlouhodobě se připravit na změny klimatu a s tím spojené extrémní výkyvy počasí.

V rámci Zdravé krajiny byla zpracována Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO), která stanovila prioritní oblasti, v nichž se bude usilovat o realizaci opatření zejména pro zadržování vody
v krajině.

Na jaře roku 2022 začala druhá etapa, během níž byla Zdravá krajina Plzeňského kraje představena v obcích, které byly zařazeny do pilotní prioritní oblasti. Jedná se o obce, jejichž katastry spadají do oblasti povodí řeky Radbuzy od Dobřan, až po vzdutí nádrže České údolí – Dobřany, Chlumčany, Litice a Lhota.

V průběhu tří měsíců proběhlo celkem sedm setkání se záměrem seznámit vedení zdejších obcí, vlastníky pozemků, zemědělské subjekty i případné další zájmové skupiny se Zdravou krajinou, s jejími aktivitami, které jsou v současnosti již realizované i s těmi, které se teprve připravují.

Hlavním obsahem všech setkání bylo představení Zdravé krajiny, představení záměru zpracování územní studie krajiny a všech následujících kroků vedoucích
k postupné realizaci adaptačních opatření a na závěr diskuze nad konkrétními problémy jednotlivých lokalit.

Představení projektu v obcích pilotní prioritní oblasti znamená další krok v dlouhodobém úsilí Plzeňského kraje ve zlepšení zdraví krajiny a životního prostředí obecně.