Protipovodňová opatření na území Hromnic

Protipovodňová opatření byla vybudována jako ochrana zástavby obce Hromnice před vlivy dešťových vod při extrémních srážkách v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav.

Autor

Obec Hromnice

Zhotovitel

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Investor

Státní pozemkový úřad

Rok realizace

2013

cena projektu

2 622 068 Kč

Kontakt

Obec Hromnice
Milan Brož

starosta@hromnice.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Protipovodňová opatření sestává ze dvou zatravněných průlehů 1 m hlubokých, dále
z cestního zatravněného příkopu se stabilizačními prahy k zachycení dešťových vod z pole
a zamezení zaplavování cesty. Dále pak z přehrážek ke zpomalení a zadržení průtoku dešťové vody v zatravněné strži. Také zde byla provedena výsadba doprovodné zeleně polní cesty.

Původní stav

Velký nerozdělený lán orné půdy ve výraznějším svahu nad obcí Hromnice.

Průběh realizace

Na základě komplexních pozemkových úprav byla určena vhodná lokalita pro umístění dvou průlehů. Ty zde byly následně vybudovány pomocí stavební techniky a pro zpomalení odtoku vody byly v návazné strži osazeny několika přehrázkami sestavenými z dřevěných kulatin.

EFekt opatření

Odvedení vody stékající během silnějších dešťových srážek od obce bezpečně do nezastavěného území. Osazené přehrázky ve strži zároveň snižují rychlost vody při odtoku, čímž zabraňují nadměrné erozi v navazující strži.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?