Revitalizace Černého potoka

V rámci schválených komplexních pozemkových úprav proběhla revitalizace části Černého potoka nedaleko Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Zájmové území zahrnuje koryto Černého potoka a okolní pozemky, které tvoří zejména pole a louky. Vodní tok je ve správě státního podniku Povodí Vltavy a okolní pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

Autor

stavba vychází z návrhu schválených komplexních pozemkových úprav

Zhotovitel

COLAS CZ a.s.

Investor

Státní pozemkový úřad

Rok realizace

2021

cena projektu

3 085 500 Kč

100% dotace z Národního plánu obnovy ČR

Kontakt

Státní pozemkový úřad,
pobočka Domažlice

domazlice.pk@spucr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Černý potok nedaleko Klenčí pod Čerchovem byl v minulosti uměle napřímen a opevněn. V rámci revitalizace byla navržena nová trasa koryta, která je vedena co nejblíže původní historické trase. Původní délka revitalizovaného potoka (476 m) byla prodloužena o 94 m a nové koryto bylo modelováno s pozvolnějším sklonem. V místě křížení původního toku s novým byly vybudovány 3 průtočné tůně. Při stavbě bylo nutno vykácet některé části stávajícího porostu, které byly obnoveny 100 kusy nových stromů v rámci náhradní výsadby.

Původní stav

Černý potok v byl v minulosti uměle napřímen a opevněn, jeho koryto mělo pravidelný lichoběžníkový tvar.

Průběh realizace

Stavební práce probíhaly od srpna 2021, kdy bylo vytyčeno a označeno staveniště a v září 2021 došlo k vykácení původního porostu a začala samotná stavba, při níž se postupovalo proti proudu potoka. Po částech bylo vyhloubeno nové koryto, následně byl převeden tok a původní trasa byla zasypána. V místě křížení původního toku s novým byly vybudovány 3 průtočné tůně.  Na sousedícím pozemku byla provedena náhradní výsadba 100 kusů stromů. Stavební práce byly ukončeny v listopadu a počátkem prosince 2021 proběhlo předání a převzetí díla včetně kolaudace.

EFekt opatření

Přírodě blízká revitalizace Černého potoka umožní postupné znovuobnovení přirozeného vývoje toku. Revitalizované koryto zajistí zpomalení odtoku vody při zvýšených srážkách a zvýšení celkové rozmanitosti zdejší lokality.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?