Park Krimich

Nově založený park v obci Tlučná, který odděluje bývalý uhelný důl Krimich II od prostor školy a stávající obytné zástavby a zároveň tvoří pás souvislé zeleně v obci.

Autor

Obec Tlučná

Geo Vision s. r. o.

Zhotovitel

Ginkgo s. r. o.

Investor

Obec Tlučná

Rok realizace

2018 - 2021

cena projektu

2 065 982 Kč

60% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Václava Švantnerová

vaclava.svantnerova@nature.cz

Jan Opl

starosta@obec-tlucna.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Obec Tlučná na dosud nevyužívaných plochách, které oddělují brownfield původního uhelného dolu Krimich II odstávající školy a obytné zástavby, vybudovala park, který by měl sloužit jako rekreační plocha a zároveň pás neporušené zeleně v obci.

Původní stav

Travnatý pozemek, který odděluje původní uhelný důl Krimich II a stávající obytnou zástavbu a školu. Pozemek byl udržován pouze sečením.

Průběh realizace

V průběhu realizace byla nejdříve vytyčena nová výsadba zeleně a také stanoveno umístění vybraného mobiliáře. Při následné výsadbě bylo zasazeno celkem 214 ks listnatých stromů (z toho 34 ks ovocných), 11 ks jehličnatých stromů a 450 ks keřů.

V budoucím parku byly umístěny také vybrané technické prvky pro zpříjemnění pobytu návštěvníků – stůl a sedmnácti kusů parkových lavic.

Aby vysázená zeleň správně rostla a dobře prosperovala, bylo nezbytné zajistit následnou péči o dřeviny po dobu dalších tří let.

Obec na vybraném místě v parku zřídila také ohniště a herní prvky pro děti a jsou připravovány ještě další prvky pro zpříjemnění trávení volného času.

EFekt opatření

Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení stavu životního prostředí a celkovému zvýšení množství zeleně v obci. Kromě oddělení brownfieldu od stávající zástavby došlo ke zvýšení množství úkrytů pro různé druhy živočichů a tím k celkovému zvýšení druhové rozmanitosti oblasti. Zeleň vytváří přírodě blízký prvek v zastavěném území, který navazuje na okolní volnou krajinu. Pro obyvatele a návštěvníky obce byl vytvořen atraktivní a esteticky hodnotný prostor, který přímo vybízí k procházkám a trávení volného času.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?