Úprava vodního režimu u obce Cheznovice

Výstavba několika tůní, přehrázek a zavodněných rýh pozitivně ovlivnila vodní režim ve dříve odvodněné lokalitě.

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

CIAS Building, s.r.o.

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2020

cena projektu

330 000 Kč

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Předmětem realizace bylo zřízení 13 tůní, 24 srubových přehrážek tvořící příčnou stavbu v odvodňovacích korytech a 2 zavodněných rýh. To vše pro zlepšení funkce vodního režimu v zájmovém území.

Původní stav

V lokalitě byly v minulosti vyhloubeny meliorační rýhy pro odvodnění lesního porostu ovlivněného vodou.

Průběh realizace

Bylo zřízeno třináct tůní s plochou hladiny do 100 m² a hloubkou do 1 m, dvacet čtyři srubových přehrážek tvořící příčnou stavbu v odvodňovacích korytech výšky do 1 m a dvou zavodněných rýh plochy hladiny menší než 100 m² a hloubkou vody do 1 m.

EFekt opatření

Realizací opatření došlo k pozitivnímu ovlivnění vodního režimu ve třech dílčích lokalitách na celkové ploše 3,27 ha.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?