Obnova Lochotínského parku

V Lochotínském parku odtéká všechna srážková voda ze zpevněných ploch, z chodníčků, z parkovišť, do přírodě blízkých tůněk, kde plní hydrologickou i mikroklimatickou funkci. Tůňky napomáhají zpomalení odtoku a voda, která by přebývala, přeteče dále do Mže.

Autor

Správa veřejného statku města Plzně

Architektonické studio Hysek s.r.o.

Zhotovitel

1. etapa: sdružení Green Project a Ok Garden

2. etapa: Silnice Nepomuk, s.r.o.

Investor

Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně

Rok realizace

2015 a 2020

cena projektu

43 000 000 Kč

Kontakt

Irena Tolarová

tolarovai@plzen.eu

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V rámci celkové obnovy Lochotínského parku bylo řešeno i hospodaření se srážkovou vodou ve formě srážkových tůní v principech modrozelené infrastruktury.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět v pořadu Ekologika.

Původní stav

Park dlouhodobě vyžadoval celkovou obnovu vegetace i infrastruktury parku. Problémem bylo i nevyřešené hospodaření se srážkovou vodou.

Průběh realizace

Realizace probíhala ve dvou etapách. V první i druhé etapě byly, v rámci celkové rozsáhlé revitalizace parku, vybudovány zpevněné cesty s odvodněním, které je vyústěno do několika nově zbudovaných srážkových tůní či jezírek v místech dřívějších přirozeně zamokřených terénních sníženin.

EFekt opatření

Srážková voda ze zpevněných ploch parku nekončí bez užitku, v kanalizaci ani neeroduje svahy parku plošným či soustředěným odtokem, ale je sváděna do systému z části navzájem propojených, přírodě blízkých tůní. Ty svým přírodním biotopem výrazně navýšily biodiverzitu i estetiku parku a vylepšily se i jeho vláhové a mikroklimatické poměry. Park jako celek je tak funkčním příkladem principů modrozelené infrastruktury. Tůně jsou navíc při frekventované cestě do zoologické a botanické zahrady, jejich význam je tak i osvětový, výchovný a vzdělávací.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?