Ani kapka nazmar v 23. MŠ Topolová

Rekonstruovaný areál 23. MŠ v Plzni využívá pro zachycování a používání dešťových srážek prvky modrozelené infrastruktury. Došlo k rekonstrukci komunikace v areálu, u vchodu do budovy je vybudovaná dešťová zahrada a dešťové srážky jsou zachycovány též do nadzemních nádob a následně využívány pro zálivku rostlin.

Autor

Iva Adamová

Zhotovitel

Zahradní architektura, Ing. Barbora Nosková

Investor

Městský obvod Plzeň 2

Rok realizace

2021

cena projektu

639 000 Kč

z 31 % podpořeno Nadačním fondem
Zelený poklad

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Díky projektu Ani kapka nazmar v 23. MŠ Topolová došlo ke zlepšení hospodaření s dešťovými vodami v areálu školky. Rekonstrukce komunikace umožnila lepší zasakování spadlých dešťových srážek, u vchodu do budovy byla vybudována dešťová zahrada a v zadní části zahrady je srážková voda zachycována do nadzemní nádoby a následně využívána k zalévání bylinkového záhonu. Dešťová voda je tou nejvhodnější a nejpřirozenější zálivkou pro zdraví a spokojenost rostlin.  Postupně se na zahradě vysazují ovocné stromky a byla založena motýlí louka.

Dešťová zahrada je terénní prohlubní, která zadržuje vodu z trávníků, střech, chodníků a jiných zpevněných ploch. Jsou v ní vysázeny vybrané rostliny, jejichž kořenový systém slouží jako filtr a napomáhá zadržovat vodu. Filtrační funkce rostlin je zde velice důležitá, deštěm spláchnuté znečišťující látky by jinak byly odvedeny kanalizací nebo pronikly
do podzemních vod.

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Zelený poklad částkou 199 990 Kč.

Původní stav

Zahrada mateřské školy byla využívána běžná zahrada s některými částmi, které byly využívané jen velice zřídka. Paní ředitelka mateřské školy Iva Adamová se zúčastnila semináře "Hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy a školky" s krajinářskou architektkou Ing. Janou Pyškovou. Díky semináři se rozhodla ředitelka efektivněji hospodařit s dešťovou vodou ve školce a podala žádost do grantového programu Nadačního fondu Zelený poklad - Ani kapka nazmar.

Průběh realizace

Během rekonstrukce došlo k výměně nepropustných povrchů stávající komunikace za zatravňovací propustné tvárnice, u vchodu do školky byl vybudován dešťový záhon a v zadní části zahrady umístěna nádrž na dešťovou vodu. V málo využívané části pozemku byl založen ovocný sad a vysety rostliny vhodné pro motýly.

EFekt opatření

Konstrukce komunikace je udělená tak, že veškerá srážková voda se vsakuje do podloží a neodtéká do kanalizace; využití srážkových vod - zavlažování, dešťová zahrada (záhon).

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?