Tůně a hrazení meliorací v Nahém Újezdci

Realizací tůní a přehrážek se posílilo zadržování vody v lese a zároveň tvorba nových biotopů.

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

Miloslav Altmann

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2020

cena projektu

73 008 Kč

Kontakt

Václav Šťastný

vaclav.stastny@lesycr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V rámci projektu bylo vybudováno 6 mělkých neprůtočných tůní a 4 ks vymělčovacích a retardačních dřevěných přehrážek na lesních odvodňovacích příkopech západně od samoty Josefův dvůr.

Původní stav

Odvodněné pozemky byly v minulosti využívané jako louky, v době realizace bylo území porostlé olšovým luhem.

Průběh realizace

V území byly postupně vyhloubeny tůně, různých velikostí i hloubek – bez svahování, s ponecháním hrubých povrchů. Výkopek byl využit k terénním úpravám na nezamokřených částech louky za účelem zvýšení biodiverzity lokality.

Na odvodňovacích příkopech se postupně vybudovaly čtyři přehrážky z olšové kulatiny Ø 250 – 290 mm, dl. 3,5 m, v. 0,75 m zajištěné dvěma pilotami Ø 150 mm, dopadiště bylo opevněno dvěma kulatina Ø200 mm. V korytě nad každou přehrážkou byla zřízena hutněná těsnící vrstva z vykopané zeminy.

EFekt opatření

Opatření posílilo zadržení vody v krajině, přispělo k úpravě vodního režimu v údolní nivě a podpořilo tvorbu biotopů pro vodní společenstva rostlina živočichů, zejména hmyzu a obojživelníků.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?