Tůňky u Douglasky

V blízkosti obce Kaliště vznikly čtyři tůně různých velikostí v místech přirozeného snížení terénu mimo vodní tok na lesním pozemku

Autor

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel

Martin Herodes - REVITO

Investor

Lesy ČR, s.p.

Rok realizace

2021

cena projektu

58 793 Kč

88% dotace z Plzeňského kraje

Kontakt

Zdeňka Gerbocová

zdenka.gerbocova@lesycr.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Projekt na výstavbu tůní byl vytvořen v rámci celostátní akce "Vracíme vodu do lesů".

Tůně jsou dotovány podzemní vodou a atmosférickými srážkami. Zpomalují odtok vody z lokality a pomáhají zadržet vodu v krajině.

Původní stav

Dříve se jednalo o zamokřený pozemek bez vzrostlých stromů.

Průběh realizace

Po předání staveniště byly během týdne provedeny veškeré zemní práce – skrývka zúrodnitelných zemin, vykopání a dotvarování tůní, vytvoření suchých mírně vyvýšených míst z výkopku. V rámci úpravy terénu v okolí tůní byly vytvořeny z pařezů a kamenů úkryty pro živočichy.

EFekt opatření

Vytvořením soustavy tůní se zpomalil odtok vody z území a dochází k přirozenému vsakování s příznivou úpravou lesních mikroklimatických podmínek. Tůně slouží k zadržení vody v krajině, tvorbě biotopů pro vodní společenstva rostlin a živočichů a tím zvýšení biodiverzity v dané oblasti.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?