Revitalizace vodního systému u Karlova

V malebné krajině u obce Karlov nedaleko Spáleného Poříčí došlo k revitalizaci téměř zaniklé vodní plochy a obnově vodního režimu celé lokality, při němž byly vybudovány tůně napájené propojovacími potůčky z původního odvodňovacího zařízení.

Autor

Město Spálené Poříčí

Ing. Milan Jícha

Zhotovitel

Šreast s.r.o.

Investor

Město Spálené Poříčí

Rok realizace

2019

cena projektu

407 190 Kč

96% dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020

Kontakt

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Úprava vodního režimu krajiny poblíž vesničky Karlov nedaleko Spáleného Poříčí, při němž došlo k vytvoření tůní a přírodě blízkého koryta potoka. Cílem projektu je zejména zadržování vody v krajině, ale také zvýšení druhové rozmanitosti lokality.

Původní stav

Svažitý lesní pozemek s hospodářským lesem, který byl značně poničen kůrovcovou kalamitou. Na lokalitě se sice nenachází vodní tok, ale celé území bylo před vytěžením lesa silně podmáčené. Díky suchým rokům 2019 a 2020 a díky odtěžení odumřelých stromů došlo k výraznému úbytku vody v celé lokalitě.

Průběh realizace

Za pomoci stavební techniky zde byla vytvořena soustava tůní propojených mělkými potůčky. Nově vybudované propojovací potůčky jsou opatřeny drobnými rozdělovacími objekty, které umožňují přivádět do tůní vodu z původních odvodňovacích příkopů. Tím se zabraňuje zrychlenému odtoku vody z lokality a vznikl zde zajímavý mokřadní ekosystém.

Díky kácení vybraných náletových dřevin byla celá lokalita výrazně prosvětlena, ponechány zde byly hodnotné stromy, které poskytují stín a útočiště ptákům a hmyzu a také dokreslují celkový charakter lokality.

EFekt opatření

Díky realizovaným úpravám byl obnoven a stabilizován vodní režim v lokalitě – došlo k opětovnému zavodnění původních mokřadních ploch a vytvoření vodních prvků s otevřenou volnou vodní hladinou ve formě tůní. Svedením vody z odvodňovacích příkopů dochází celkově k zadržování vody v lokalitě, což má i protipovodňový efekt. Kromě toho tůně slouží i jako biotop pro ohrožené druhy organismů (např. pro rozmnožování obojživelníků).

Zvýšila se celková atraktivita lokality pro návštěvníky a stal se z ní oblíbený cíl vycházek obyvatel nejen nedalekého Spáleného Poříčí.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?