Větrolamy u Chocenic

V zemědělské krajině kolem Chocenic, jejíž obhospodařování mělo počátky v období baroka, zbylo jen málo z původních linií stromů. Proto obec v uplynulých letech přistoupila k dosadbě ovocných stromů podél cest.

Autor

obec Chocenice

Zhotovitel

obec Chocenice

Investor

Plzeňský kraj

obec Chocenice

Rok realizace

2021

cena projektu

130 000 Kč

Kontakt

Vlastimil Štětina

obec@chocenice.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Původní zemědělská krajina, která má počátky v barokním způsobu obhospodařování znamenala, že okolí obce bylo historicky osázeno ovocnými i místními listnatými druhy stromů, které plnily zejména funkci krajinotvornou. Dále i zadržovaly vodu v krajině, poskytovaly stín a zpomalovaly větry, čímž zmírňovaly erozi půdy. Z původní výsadby bohužel mnoho nezbylo, díky toku času a kolektivizaci. Proto obec přistoupila v uplynutých letech k dosadbě ovocných stromů podél cest v extravilánu obce. Cíl byl stejný, jako měli naši předci- tedy nejen vylepšit estetickou úroveň krajiny, ale zejména zpomalit erozi půdy v okolí obce, zadržet vodu a také vylepšit větrnou charakteristiku okolí obce.

Původní stav

V daných místech nebyly jakékoliv stromy, které by zpomalovaly větrnou erozi půdy, zadržovaly vodu v krajině a tvořily přírodní dominantu krajiny v okolí obce.

Průběh realizace

Po vytipování lokalit, kde by mohly být větrolamy a šlo o obecní pozemky byly objednány stromy a materiál k sázení. S pomocí zaměstnanců obce  a techniky byly vykopány díry pro stromy a zasazeny větrolamy z druhů, které patří do naší krajiny. Stromy byly opatřeny ochranou proti okusu zvěří.

EFekt opatření

Efekt bude vyhodnocen v budoucích letech. Předpokládá se ochrana půdy na okolních pozemcích před větrnou erozí, zlepšení lokálního mikroklimatu, poskytnutí potravy a úkrytu pro ptactvo.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?