Revitalizace přítoku Novosedelského potoka

Nedaleko obce Nemanice proběhla revitalizace dříve napřímeného a opevněného koryta bezejmenného přítoku Novosedelského potoka. Součástí projektu bylo vytvoření soustavy tůní a zároveň proběhla výsadba několika druhů dřevin. Projekt spočíval v revitalizaci toku potoka a jeho přilehlých částí.

Autor

Obec Nemanice

Státní pozemkový úřad pro PK, pobočka Domažlice

Zhotovitel

Stavby rybníků s.r.o., Vlašim

Zahradnictví Kuneš

Investor

Státní pozemkový úřad

Obec Nemanice

Rok realizace

2019 - 2020

cena projektu

4 881 000 Kč

Kontakt

Obec Nemanice

obec.nemanice@seznam.cz

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

V rámci komplexních pozemkových úprav obec navrhla zpřírodnění v minulosti napřímeného a opevněného koryta bezejmenného přítoku Novosedelského potoka a vytvoření soustavy tůní. Díky výsadbě dřevin a zpřístupnění lokality chodníkem je nyní lokalita zajímavá nejen pro chráněné druhy rostlin a živočichů, ale i pro obyvatele obce. Celá lokalita o výměře 5,5 ha, se nachází v území CHKO Český les.

Původní stav

V minulosti bylo koryto potoka uměle napřímeno a svedeno do betonového koryta. V lokalitě byly provedeny meliorace, které ovšem nikdy zcela neplnily svůj účel. Postupem času se opevnění koryta rozpadlo a potok postupně zarůstal náletovými dřevinami.

Průběh realizace

V rámci komplexních pozemkových úprav obec navrhla vytvoření soustavy tůní a poskytla k realizaci pozemky. Projektová dokumentace řešila vybudování dvou velkých průtočných tůní (70x50 m a 55x30 m) a 6 malých neprůtočných tůní. Na potoce o délce 570 m bylo vybudováno 20 kusů přepážek. Součástí projektu je i obslužný chodník (630 m) a následně byla lokalita osázena medonosnými ovocnými stromy (30 ks) a listnatými keři (40 ks). Doba od začátku projektování do finální realizace trvala 4 roky, a i díky konzultacím s CHKO Český les  se v průběhu prací nevyskytly zásadní problémy.

EFekt opatření

Hlavním přínosem akce je oživení lokality jako biotopu se zapojením rostlinných a keřových společenstev. Výsadbou ovocných stromů byli podpořeni místní včelaři. Již po 2 letech od realizace je patrný výskyt vzácných živočichů (kuňka žlutobřichá, čolek obecný), zlepšil se vodní režim v území a zároveň se zatraktivnila lokalita pro občany Nemanic. V rámci údržby lokality je mimo jiné nutné likvidovat invazní druhy rostlin (např. šťovík kyselý).

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?