Štěrkové záhony v Plzni

V každém městském prostředí je složité skloubit vše, co lidé využívají ke svému životu tak, aby bylo zároveň možné vybudovat místa s přírodnějších charakterem. Na malém prostoru, kde jsou umístěné budovy a komunikace, je nouze o lokality, kam by bylo možné vměstnat zeleň. Magistrát města Plzně se od roku 2017 snaží o smíšené trvalkové výsadby, které mají větší schopnost autoregulace než běžné městské trávníky, a dokážou tak lépe než trávníky přestát i horká městská léta.

Autor

Ing. Lucie Davídková

Zhotovitel

zahradnická firma Alena Krhounková

svépomocí

Investor

Správa veřejného statku města Plzně

Rok realizace

2017

cena projektu

Kontakt

Ing. Lucie Davídková

davidkoval@plzen.eu

Partner

Diskutujte o projektu

Facebook skupina

Popis

Magistrát města Plzně začal v roce 2017 budovat trvalkové záhony. Ty se ukazují jako dobré řešení všude, kde není možno umístit výsadby vyšší nebo třeba příliš náročné na údržbu. Ty nejstarší, pilotní záhony, byly realizovány v roce 2017 v Budilově ul. a v roce 2018
u Lékařské fakulty na Karlovarské. Stejného roku se stihla zvelebit ještě lokalita U Zvonu
a také Lidická ulice. Od té doby se štěrkových záhonů začíná objevovat stále více, nejčastěji v souvislosti s novou výstavbou bytových či administrativních budov, kam se tento typ výsadeb hodí i esteticky.

Původní stav

Nestandardní trávník nebo starý nefunkční záhon růží.

Průběh realizace

Byl zvolen ozkoušený postup podle technologie Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Bylo potřeba odstranit stávající vegetační kryt a vyměnit půdu. Ta se kvůli zlepšení vlastností pro tento účel vylehčila pískem (písek zajišťuje, aby půda dobře propouštěla vodu při dešti). Následně došlo k výsadbě trvalek a zamulčování vrstvou ostrohranného štěrku. Štěrk je potřeba pro snížení výparu a také zabránění růstu plevelů. Využity byly předem vyzkoušené trvalkové směsi. Udržovací péče probíhá 3x ročně pomocí odplevelení, v předjaří jsou rostliny ještě seříznuty křovinořezem. Několikrát do roka v letních měsících je pak zajištěna zálivka.

EFekt opatření

Po pěti letech se zdá, že záhony velmi dobře prosperují a plní svou funkci, tento typ záhonů se ukázal ve veřejné zeleni jako velmi vhodný. Je zde dobře vidět sezónní proměnlivost a dynamika rostlin. Záhony slouží jako zdroj potravy pro hmyz i drobnější ptactvo, nebo poskytují úkryt malým živočichům. V porovnání s klasickým trvalkovým záhonem je tento typ výrazně méně závislý na zálivce a nevyžaduje tak časté odplevelování.

Další opatření

Chci se zapojit

Jaké mám možnosti, pokud chci realizovat konkrétní opatření? Kde mohu žádat o podporu? A které dotace mohu využít? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky.

Jak na to?